Behandlinger
 • >
  Kiropraktorer 1

  Kiropraktik

  Målet med den kiropraktiske behandling er at genskabe normal funktion af kroppens led og muskler og derved fjerne eller reducere smerter.

  Den kiropraktiske behandling består som regel af flere elementer afhængig af problemets omfang. Der benyttes en lang række af manipulationsteknikker og anden manuel behandling af led og muskler.

  Øvelser, træning og rådgivning indgår også som en vigtig del af moderne rygbehandling.

   

 • >
  IMG 1022

  Fysioterapi

  Fysioterapi indgår som en naturlig del af behandling og genoptræning af muskel- og ledlidelser. Fysioterapeuten kan alene varetage et problem eller kan indgå i et tværfagligt forløb i samarbejde med kiropraktoren. 

  Fysioterapeuten har lige som kiropraktoren fokus på menneskets biologiske, psykiske og sociale ressourcer og kompetencer.....

   På klinikken varetager fysioterapeuten:

  • Massage- og bløddelsbehandling
  • Instruktion i stabilitets- og styrketræning individulet eller i små hold
  • Instruktion i udstrækningsøvelser
  • McKenzie behandling eller retningsspecifikke øvelser.
  • Råd og vejledning angående gode arbejdsstillinger, løfteteknik, indretning af arbejdspladser etc.
 • >
  IMG 1260

  Massage

  Massørene opgave er at behandle patientens muskulære gener.

  Massagen anvendes ofte som et supplement til den kiropraktiske behandling enten sideløbende eller som del af en vedligeholdende behandling.

  Der findes mange forskellige massageformer og disse tilpasses den enkelte patient.

 • >
  IMG 1567

  Træning

  Rygtræning drejer sig om patientens egen indsats for at genetablere tabt muskelstyrke eller koordination i det skadede område.

  Afhængig af problemets omfang kan træning foregå på klinikken under supervision af vores fysioterapeuter/træningsterapeuter eller som hjemmeøvelser....afgørende er at træningen er nøje tilrettelagt i samarbejde med den behandlende kiropraktor.

  Træning kan bestå af dynamisk træning/styrketræning, stabilitets-, cardiovaskulær-, smidigheds- og eller koordinationstræning.

   

  Dynamisk træning

  De seneste års forskning har vist, at dynamisk træning som er superviseret(med instruktør) er afgørende for et vedvarende godt resulttat inden for rygbehandling. Især kroniske rygpatienter eller patienter med tilbagevendende problemer, bør se træning som en naturlig del af deres egenindsats for rygbehandling. Dynamisk træning kan foregå med og uden maskiner.....klinikken råder over 100m2 træningsfaciliteter med tilhørende omklædning og bad.

  Her anvendes cykler, crosstrainer, stepmaskiner, Davids rygtræningsmaskiner, nakketræner, frie vægte og alt indenfor vippebrætte, elastikker, bolde etc. 

  Man træner typisk 1-3 måneder, 2 gange om ugen med instruktør, og kan herefter fortsætte med den individuelle træning som selvtræning.

  Forløbet startes med en objektiv rygtest, hvor man evaluerer patientens muskulære styrkestatus. Herudfra lægges et program med en defineret målsætning. Løbende foretages nye evalueringer som gennemgåes med patienten. Afslutningsvis foretages endnu en rygtest som illustrerer, hvorvidt målsætningen er opnået.

   

   Stabilitetstræning

  I denne form for træning fokuseres der på stabiliteten, udholdenheden og især samspillet mellem ryg- og mavemuskler, altså det indre muskelkorset. Øvelserne gentages i begyndelsen dagligt og med øget intensitet, dvs. sværhedsgraden af øvelserne øges langsomt over en periode på flere uger. Denne form for træning egner sig godt til hjemmetræning.

   

  McKenzie el retningsspecifikke øvelser

  Diskusrelaterede lidelser f.eks. diskusprolaps kan have gavn af McKenzie øvelser. Særlige øvelser/bevægelser der har til formål at lindre/mindske nervetrykket. Øvelserne skal typisk gentages mange gange dagligt i en periode, og er en vigtig del af prolapsbehandling.

   

  Specifik træning

  Træning af enkelte led og muskelgrupper. Foregår som hjemmeøvelser efter gennemgang hos fysioterapeut. Typisk relateret til specifikke problemer eks. tennisalbue, springerknæ, løberknæ etc.

   

 • >
  9004

  Tværfaglig behandling

  Behandling på tværs af faggrænserne har vist sig at være værdifuld i forhold til visse ryglidelser. Derfor er muligheden for at involvere flere faggrupper i behandlingen af mere komplekse rygproblemer vigtig for at opnå bedst mulige resultater.

  Vi udnytter hinandens kompetencer og højner kvaliteten af behandling.

  Vi har ugentlige møder, hvor patienter, som er under flere faggruppers behandling, diskuteres.

  Når der er behov for det, er der skriftlig eller mundtlig kommunikation mellem os og din praktiserende læge. Såfremt du ønsker det kan din læge ligeledes få en tilbagemelding fra os efter endt behandling.

 • >
  IMG 1411

  Billeddiagnostik

  Kiropraktorene er uddannede til at foretage røntgenundersøgelse af bevægeapparatet samt lave en diagnostisk udredning.

  Røntgenundersøgelse er velegnet til at vurdere kroppens knogler og led og anvendes typisk ved mistanke om knoglebrud, betydende slidgigt, ledskred, bygningsfejl eller mere alvorlige sygdomme i knoglerne.

  Undersøgelsen anvendes både som en hjælp til at stille en diagnose og til at afgøre, om der er forhold, der skal tages særlig hensyn til ved behandlingen.

  Klinikken råder over moderne digitalt røntgenudstyr.

  Hvis en patient for nylig har fået foretaget relevant røntgenundersøgelse eller anden billeddiagnostik på sygehus eller andensteds, kan vi rekvirere billederne og derved undgå nye optagelser.

   

   

   

 • >
  Skaermbillede 2017 10 06 Kl 200659

  GLA:D træning

  Målet med forløbet er, at mindske smerter, forbedre funktionsniveau og øge livskvaliteten, og i nogle tilfælde at udskyde eller muligvis helt at undgå en evt. operation.

  Efter gennemførelse af træningsforløb katagoriserer 91% af patienter på landsplan sig som godt eller meget godt tilfredse med forløbet. 

  Træningen kommer til at foregå på 2.sal i klinikkens træningssal.

  Holdene kommer til at foregå henholdsvis:
  Mandag og torsdag formiddag kl. 9-10 eller
  Tirsdag og torsdag eftermiddag kl. 15-16.

  Forløb og pris:
  Skaermbillede 2017 10 06 Kl 195358

 • >
  Rasmus

  Babymotorik

  På vores babymotorikhold arbejder vi med at styrke dit barns motoriske udvikling igennem øvelser og sanglege. Det stimulerer både dit barns sanseintegration og styrker relationen mellem barn og forælder. I forløbet vil man blive mere vidende om de forskellige udviklingstrin barnet skal igennem og om hvordan du som forælder støtter dit barn i denne udvikling. 

  I Deltager i et forløb over 6 gange. Det afholdes hver torsdag i træningssalen på 2. sal. Der er max. 7 børn på et hold således, der er mulighed for at tilpasse øvelserne til det enkelte barn og I dermed får det bedste udbytte af undervisningen. Kurset afholdes af Anne Eskelund Toft som er udannet Kiropraktor med speciale i børn og BA i Idræt og Sundhed.

   Vi har to hold:

  Babymotorik 1: I kan starte når dit barn er 2-4 mdr. Ud over sanseintegrationen arbejder vi med at styrke barnets udvikling i både ryg- og bugleje med fokus på aktivering af korsetmuskulaturen og det symmetriske bevægemønster. Vi arbejder også med børnenes kontakt og styring af overekstremiteterne samt introducerer trilleøvelser fra ryg til mave.

  Babymotorik 2:  For børn i alderen 4-8 mdr. Her arbejder vi stadig videre med sanseintegrationen, men derudover er fokus nu på det asymmetriske bevægemønster, herunder krybe- og kravleøvelser samt vægtbæring på arme og ben. Generelt større fokus på stimulering af barnets underekstremiteter.

   

  Pris pr juni 2018:

  699,48 kr. for 6 gange(I nogle tilfælde ydes der tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” på i alt kr. 210,- såfremt kiropraktor eller fysioterapeut anser det som en nødvendig del af et behandlingsforløb). Der ydes IKKE kompensation ved udeblivelse.

  Opstart: Sker løbende, ring til klinikken for yderligere information.